Historia Parafii

Duszpasterstwo w Świnnej początkowo skupiało się wokół małej kapliczki stojącej do dziś przy ul. Wspólnej. Msze Święte sprawowali w niej księża z parafii Chrystusa Króla w Żywcu – Sporyszu.

Myśl budowy kościoła zrodziła się na zebraniu wiejskim w dniu 6 grudnia 1981 roku. W zamyśle miała to być kaplica wraz z salkami katechetycznymi. Dwa lata później rozpoczęto starania o pozwolenie na budowę. W roku 1985 uzyskano decyzje administracyjną na budowę kościoła i salek katechetycznych. Kamień węgielny pod kościół został poświęcony w Krakowie przez Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie Jego drugiej pielgrzymki do Polski 22 czerwca 1983 roku.

Aktu wmurowania kamienia dokonał Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski w dniu Bożego Ciała 29 maja 1986 roku. Pierwsza Msza Święta odpustowa ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy została odprawiona 22 czerwca 1986 roku.

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych, dekretem z dnia 10 lipca 1987 roku, została erygowana parafia z kościołem pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. kanonik Marian Bochenek, spoczywający na cmentarzu w Świnnej. Parafia Świnna należała wówczas do archidiecezji krakowskiej.

Po zmianach administracyjnych Kościoła w Polsce, od 25 marca 1992 roku, parafia Świnna leży w granicach diecezji bielsko-żywieckiej. W 1998 roku parafia przeżywała peregrynację cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Z tej okazji parafianie ufundowali dzwony. W 2003 roku wybudowano wieżę-dzwonnicę o wysokości 20 m.

W czasie kiedy proboszczem był ks. kanonik Marek Nieciąg, dzięki nadzwyczajnej Bożej pomocy i ofiarności ludzi żywej wiary, 12 maja 2012 roku, odbyła się konsekracja kościoła, której dokonał ówczesny ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej ks. bp Tadeusz Rakoczy.

W dniach 28-29 listopada 2015 roku, kościół nawiedził peregrynujący po naszej diecezji obraz Pana Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami św. Faustyny i św. Jana Pawła II. W roku 2017 w czasie odpustu ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, parafia Świnna dziękowała Bogu za 30 lat istnienia. Od kwietnia 2018 roku, dekretem księdza biskupa, kaplica Św. Rodziny z częścią ul. Komarnik należąca do parafii w Przyłękowie, została przyłączona do parafii Świnna.

Ad maiorem Dei gloriam.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ PARAFII

MSZE ŚWIĘTE

w niedziele i uroczystości obowiązkowe:

8:00, 10:30, 16:00

w dni powszednie: KLIKNIJ TUTAJ