Sakramenty

Sakrament spowiedzi.

W dni powszednie poł godziny przed nabożeństwem.                                                      W niedziele i święta tylko do 15 minut przed rozpoczęciem Mszy Św.

Sakrament chrztu świętego.

Rodzice (rodzic) zgłaszają się do kancelarii z aktem urodzenia dziecka i adresami zamieszkania 2 rodziców chrzestnych. Chrzestny mieszkający poza parafą Świnna, powinien dostarczyć świadectwo moralności (zaświadczenie z parafii w której praktykuje wiarę).

Sakrament małżeństwa.

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński w parafii Świnna, zgłaszają się najpóźniej 3 miesiące przed zawarciem sakramentu w celu spisania protokołu. Termin spotkania należy wcześniej ustalić z księdzem. Na spotkanie przynoszą metrykę chrztu do ślubu (jeśli byli chrzczeni poza parafią Świnna), dowód osobisty, dokumenty do ślubu konkordatowego z Urzędu Gminy oraz imiona i nazwiska świadków przy ślubie.

Sakrament bierzmowania.

Sakramentu bierzmowania udziela ks. biskup najczęściej w miesiącach wiosennych. Kandydat pragnący przyjąć sakrament bierzmowania, uczęszcza na spotkania formacyjne w parafii Świnna włączając się w program „Młodzi na progu”. Spotkania trwają od września do czerwca. 

Namaszczenie chorych.

Kapłan odwiedza chorych wcześniej zgłoszonych przez rodzinę w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 8.00 lub w ogłoszonym wcześniej terminie. W razie konieczności kapłan odwiedza chorego w każdym czasie.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ PARAFII

MSZE ŚWIĘTE

w niedziele i uroczystości obowiązkowe:

8:00, 10:30, 16:00

w dni powszednie: KLIKNIJ TUTAJ